Sabtu, 06 September 2008

Abbas Amin

Re: Maju tak gentar membela yang bayar...

Assalamualaikum Ki. Haturnuhun weh seja naros. Sayaktosna mah teu aya
pisan patali nanaon ka Ki Amin tea. Mangga weh parios, anjeuna Capres
ari simkuring Inpres. Tapi duka teuing ketang pami abdi tur ki Amin
pada2 ngagem elmu sejatining mencolo putro mencolok putri. Amiiien.

--- In urangsunda@yahoogroups.com, Abbas Amin wrote:
>
> kang eman, masih wargi teu ka bapa aminrais? pnten tumos, da siga
pacaket eta jenngan teh
>
> --- On Wed, 9/3/08, emanraistea wrote:
>
> From: emanraistea
> Subject: [Urang Sunda] Maju tak gentar membela yang bayar...
> To: urangsunda@yahoogroups.com
> Date: Wednesday, September 3, 2008, 4:37 PM
>
>
>
>
>
>
> Aduh etah, harta gonogini anu tos kakempelkeun bari salse da
nganggo

ir.manz gantika

Nikah deui ka opatkalina...
Hehe dasar ambu. Isuk2 bet nyarap tayangan RCTI ngeunaan panganten anyar di Purwokerto. Eta lah pangantenputri yuswa 68 taun, nikah deui anu kaopat kalina, ka...


Bls: [Urang Sunda] Nikah deui ka opatkalina...
assalammualaikum....
selamet menunaikan ibadap puasa ka sadaya....
tepang deu.........
simkuring ngadamel acara KISUNDA KIWARI
alhamdulialah teaya anu ngaSEPONSORAN...
cik kamarana orang sunda teh?
nu aya di tanah sunda lolobana anu teu paduli jeung kaayaan orang sunda..
pendatang anu ngaINVES di tanah sunda ngan seuri ningali acara SUNDA
tapi lamun acara BEND uh antusias....akang2 teteh2 kumaha ieu teh?
oarang sunda teh ngan hukul jadi sejarah wae?
hapunteun bilih aya kata2 abdi anu raheut....
wasalam

"ir.manz gantika"

Naha?
assalammualaikum....
selamet menunaikan ibadap puasa ka sadaya....
tepang deu.........
simkuring ngadamel acara KISUNDA KIWARI


Nikah deui ka opatkalina...
Hehe dasar ambu. Isuk2 bet nyarap tayangan RCTI ngeunaan panganten anyar di Purwokerto. Eta lah pangantenputri yuswa 68 taun, nikah deui anu kaopat kalina, ka...

Kamis, 04 September 2008

Ki M Jamal

 

Re: Bls: [Urang Sunda] bagadang di boromeus

Assalamualaikum. Abah sarimbit ngiring pihatin ka Ki Jamal. Naha
masih emuh ASI atanapi susu formula? Nyaeta lah ari urang mah sok
palaur kana bewara perkawis susu formula anu itu boh ieu. Padahal anu
namina panyawat mah tiasa kumaboa bae. Panyuhun kaula, salira
sarimbit sing shabar tur ikhlas, jantenkeun musibah ieu pangeling ti
MantenNA keur ningkatkeun ibadah naon wae. Kapan bakal ginanjar 70x.
Abah oge gaduh incu, Gaby anu nembe 2 th 3 bln. Mani calembeng,
sapertos putrana Ni Betty Sopandy. Kumelang, abah tos ngabewarakeun
ka ibu ramana, masing tarapti sabisana ngajaga budak. Wassalam.


--- In urangsunda@yahoogroups.com, Betty Sopandy
wrote:
>
> Aduh, ngiring prihatin mang ..
> ÂÂ
> Kaleresan .. pun anak oge kaping 9 sept teh jejeg 2 taun. nuju
sesedengna sagala disebut, ditaroskeun.
> Sing enggal damang.
>
>  Best Regard
>
> Eti
> user name : zildjian, indra_ghani
>
>
>
> ----- Pesan Asli ----
> Dari: mj
> Kepada: urangsunda@yahoogroups.com
> Terkirim: Rabu, 3 September, 2008 15:20:02
> Topik: [Urang Sunda] bagadang di boromeus
>
>
> Geus dua peuting bagadang jeung ngadon ngendong di rumah sakit
santo boromeus dago bdg. Lain hayang, ngan budak nu kadua gering
jeung diopname di dinya, di rohangan husus pasen barudak. Ari
geringna mah teu pira, utah bae sapopoe. Teu  aya nu bisa asup,
susu, jrrd, asup sakeudeung, terus kaluar deui. Ku indungna gancang
dibawa ka rs boromeus, bari ngabejaan si kuring di pangulinan. Celong
budak teh, tapi ari panggih bapana mah angger hayang dipangku.. Ngan
rada hese ari mangku budak bari jeung nyekelan infusan mah. Paling
ditunda dina tihang infusan, tihangan di gusur kaditu kadieu
nuturkeun urang leumpang.
> ÂÂ
> Sihoreng keur usum. Da orok nu gigireun oge kitu cenah. Aya nu ber
heula, aya nu mun heula. Si div2 mun heula, ayeuna ber. Masa inkubasi
meureun. Mudah2an we tuluy cageur deui.
> ÂÂ
> ayeuna teh balik indit teh ka rumah sakit. Teu balik ka imah..
Mudah2an lain muntaber. Can daekeun barangdahar deuih. Budak teh 29
september rek jejeg dua taun. Wedalna ge di rs eta.  Ari panggih teh
sok nyarita siga kolot, �eh....bapaa.. .� geus kitu, bapa...ap!
bapa ap!� cenah. Maksudna menta dipangku.
> ÂÂ
> ÂÂ

Indra Tritura

[Urang Sunda] Re: Nepangkeun...

Subahanllah. Mun seug ti bareto abah gabung di ieu milis nya. Teras
tepang ka cep Indra. Manawi abah moal leungiteun pun alo anu miharep
pisan ka neng as3. Duh da eta mah anu namina Fahmi teh, jalan huripna
teu sirikna kawas sisit kadal weh. Naek semplak, niti semplek tea.
Duka teuing tah kuma nasibna nuju lalayaran dikapal pesiar di Caribia.
Manawi cep Indra aya tepang ka neng as3. Haturkeun salam abah anu
masih ngudud tea nya. Kapan neng as3 teu kiat upami lami2 di haseup
udud tea. Sok laju bae pilekna kambuh. Haturkeun salam silaturahmi
abah ka tuang ramana. Tapi hih abah henteu keur ngundeuk2 geusan
eunteup. Etang2 ibadah nebar silaturahmi di bulan suci. Wassalam.

--- In urangsunda@yahoogroups.com, Indra Tritura
wrote:
>
> emh muhun as3 mah kenal pisan, kaleresan ramana cakeut pisan
sagulung-sagalang sareng abdi.
> Leres neng as3 nu alit geulis, soleh, sareng pinter deuih, anjeuna
ayeuna janten sekretaris
> bagian Program Improvement, masih di SPV.
>
> Wass,
> Indra3tura

Heri

[Urang Sunda] Re: Nepangkeun...

Duh etah, wengkon Siliwangi mah tangtos pakotaan atuh. Ti pun biang,
abah kawit ti Manislor Jalaksana. Singaparna? Hehe bakal seueur
dongengkeuneun atuh cep. Warsih 2001 abah kantos ngawengi di
Cimanggu, kantos silahturami ka Ajengan Zaenal di Leuwibudah. Malihan
abah kantos ngawengi oge di pengrajin ladu di Jl. Kaum Selatan.
Agustus kamari oge abah kantos diangkir ku pun besan sakularwargi ka
Cibalanarik, ngawengi di bumina Haji Bii (sabrangeun Baledesa
Cibalanarik) anu ageung sigrong lir istana kengin 4 wengi.

Hehe, puguh resep abah ngabandungan anu gunemcatur perkawis rokok.
Tapi abah mah moal pede ulubiung. Da eta kapan abah oge masih ngaroko


--- In urangsunda@yahoogroups.com, Heri wrote:
>
> Punten nembe jol deui, margi tara tiap dinten nyoo internetna
hehe...abdi kawit ti singaparna, di kuningan nembe aya 5 thn, di
daerah purwawinangun (siliwangi alias dayeuh panginten).
> Hatur nuhun kana panampiana, duh ku rame gening ieu nuju hog hag
perkawis roko teh?
>

Nikah anu kaopat kalina...

Hehe dasar ambu. Isuk2 bet nyarap tayangan RCTI ngeunaan panganten
anyar di Purwokerto. Eta lah pangantenputri yuswa 68 taun, nikah deui
anu kaopat kalina, ka pangantenputra anu yuswana 72 taun.
"Atuh abah, naha diyuswa 72 masih tiasa ngalip kituh?" Maur ambu.
"Huss ari ambu, kapan kunikahna wae komo di sasih Ramadhan tangtos
seueur alaeun di ladang ibadah. Atuh diyuswa kitu mah urang kedah
ngamaklum yen tanaga geus suda moal rosa cara nonoman ieuh."
"Iya sih bah, kapan rarangdaan jeung dududaan tea teu sirikna matak
loba fitnahna. Kapan ayeuna mah panganten tea tangtos tenang jiwana
tingtrim jiwana tur pada2 tumaninah ibadahna." Unggeuk ambu.
"Mangkanya ambu. Tapi tong salah, kakapeungan sanajan aki2 7 mulud
weh sok perkasa deui di ranjang panganten mah. Lamun henteu nya
panginten tangtos kagungan rizki silih usapan. Manaboa matak silih
gegel. Asal eta weh ulah rosa teuing ari ngagegel tea. Bisi error."
"Hih siabah mah. Matak error kumaha tateh??"
"Hih ari siambu. Kapan lamun ngagegel sataker kebek tea. Sanajan teu
matak nyeri tapi getek oge, kapan rarangken waos tiasa copot."
"Hehe, nya atuh matakan reumbay cisoca. Tos ah abah, tos bade tabuh
7. Ambu bade ngantor heula." Laju bae siambu lungsur ka teoh bari
mintonkeun imbit anu gitekna masih lir hitar sepanyol tea.